Asiantuntijapalvelumme

Palvelemme asiakasta puurakenteiden tuotekehityksen, tuotannon ja rakentamisen asiantuntijatehtävissä. Ydinosaamistamme on teollisen puurakentamisen ratkaisujen hyödyntäminen innovatiivisesti ja kilpailukykyisesti.

• Luonnos- ja kilpailusuunnittelu yhdessä arkkitehdin kanssa
• Sopivan puurakennejärjestelmän määrittäminen
• Toteutussuunnittelun ohjaus
• Konseptointi
• Puurakenteiden tuotekehitys ja tuotteistaminen
• Tekniset ja tuotannolliset rinnakkaisarvioinnit
• Tuotannon yleissuunnittelu ja tavoitteiden määrittäminen
• Riskien ja laadunhallinnan läpikäynti
• Puurakentamisen koulutukset
• Kaikki mielenkiintoiset haasteet

Toimeksiantomme koostuvat usein useamman palvelun kokonaisuudesta. Toimeksiannon tavoitteet ja sisältö määritetään aina ennen toteutusta, jolloin asiakas tietää työn kustannuksen ja keston sekä mitä palveluumme sisältyy.

Toimimme aina vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa, useimmiten osana asiakkaan omaa työryhmää. Työn etenemistä ja sisällön kehittymistä käsitellään tyypillisesti viikkopalaverein ja välitavoittein. Edistämme asiakkaan etuja toimeksiannoissa riippumatta muista asiakkuuksistamme sekä tuomme asiakkaan tietoisuuteen mahdolliset eturistiriidat.

Rakentamisen ja teollisuuden palveluihin on kuvattu tyypillisimpien toimeksiantojen sisältöjä ja hyötyjä. Kerromme mielellämme lisää myös muista palvelumahdollisuuksistamme.

Rakentamisen palvelut

Rakennushankkeiden palvelumme soveltuvat rakennuttajalle sekä rakennusliikkeelle tai tuoteosatoimittajalle. Palvelukokonaisuus muodostetaan asiakkaan tarpeiden ja hankkeen tilanteen mukaan hankekehityksestä toteutuksen varmentamiseen.

Palvelumme rakennushankkeessa edistävät puurakentamisen tarkoituksen mukaisuutta, sujuvuutta ja kilpailukykyä unohtamatta rakennuksen käytön ja arkkitehtuurin tavoitteita.

Palvelumme rakennushankkeelle

 • Puuratkaisujen läpikäynti
 • Hanketavoitteiden tarkentaminen
 • Teknisten ratkaisujen asiantuntija
 • Rinnakkais- ja ratkaisuarvioinnit
 • Puurunkojärjestelmän kilpailuttamisen valmistelutehtävät
 • Puurakenteiden tai teknisen kokonaissuunnittelun ohjaus
 • Riskien hallinnan ja laadunvarmennuksen tehtävät

Tutustu tarkempiin rakentamisen palvelukuvauksiin kuvien linkeistä.

Uutta puurakentamista

Ideasta toteutukseen

Lue lisää

Puurakennejärjestelmän valinta

Sopivat ratkaisut hankkeelle

Lue lisää

Tehtäväpohjainen toteutussuunnittelu

Esivalmistuksen hyödyt hankkeen käyttöön

Lue lisää

Teollisen rakentamisen laadunvarmennus

Tuotannon hankekohtainen varmistaminen

Lue lisää

Puutuoteteollisuuden palvelut

Puutuoteteollisuus on jalostavaa teollisuutta, jossa materiaaliteollisuuden tuotteista muodostetaan yksilöllisiä rakennustuotteita. Lopputuotteen vaatimukset määräytyvät rakennustuoteasetusten, rakennusmääräysten ja käyttötapavaatimusten perusteella. Teollinen kilpailukyky perustuu asiakkaan tarpeita vastaavien tuotteiden valmistamiseen sujuvasti ja kannattavasti. Palvelumme kattavat tuotteistuksen ja toimitusketjun tuotannollisten vaiheiden asiantuntijatehtävät.

Hankkeiden välistä vaihtelua, eli huojuntaa voidaan hallita tuotemäärittelyjen ja suunnittelun ennakoinnin avulla. Määritettyjen tuoteominaisuuksien sekä toimitussisällön ja -rajausten avulla luodaan perusta tuotannon toisteisuudelle ja tuottavuudelle sekä tietosisällön hallinnalle suunnittelussa ja tuotannossa.

Tuotekehityksen ja tuotannon toimeksiannot käynnistyvät usein esiselvityksellä, jonka avulla tarkennetaan tavoitteita ja tehtäväsisältöjä. Selvityksen perusteella muodostetaan välitavoitteet ja aikataulu kokonaisuuden läpiviemiseksi. Asiakkaan tarpeiden ja resurssien mukaan voimme toimia toimeksiannoissa myös työtä johtavana projektipäällikkönä.

Teemme myös pienempiä analysointi-, selvitys- ja tuotekehitystehtäviä asiakastarpeen mukaan.

Palvelumme valmistajille

 • Tuotekonseptointi
 • Tuotekehitys ja tuotteistus
 • Suunnittelujärjestelmän määrittäminen
 • Tuotehallinnan palvelut
 • Laadunvarmennuksen prosessit
 • Tuotannon prosessit ja yleissuunnitelma
 • Tuotantotavoitteiden ja tehtävien määrittäminen

Tutustu tarkempiin rakentamisen palvelukuvauksiin kuvien linkeistä.

Tuotteistus

Kilpailukykyä sopivilla tuotteilla

Lue lisää

Teollisen toimitusketjun prosessi

Ennakointia hallituilla tehtävillä

Lue lisää

Teollinen tuotantoprosessi

Tuottavuutta sujuvalla prosessilla

Lue lisää