Tehtäväpohjainen toteutussuunnittelu

Teollisen esivalmistusasteen lisääminen edellyttää suunnittelun kattavampaa valmistumista aikaisemmassa vaiheessa hanketta, jotta hankinnat ja esivalmistus voidaan toteuttaa sujuvasti hankkeen aikataulussa. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitäviä suunnittelun lähtötietoja, joiden pohjalta suunnittelu voidaan tehdä.

Rakennetekniset lähtötiedot voivat pohjautua puurakennejärjestelmän valinnassa tai suunnitteluryhmässä tehtyihin valintoihin tai puutuotetoimittajan ratkaisumalleihin. Määritettyjen ratkaisujen hyödyntämisellä ja työsisältöjen varmistamisella voidaan projektikohtaisista ratkaisuista ja toimintatavoista siirtyä prosessimaiseen toimintatapaan, jolloin kaikkien osapuolien työmäärät ja hankeriskit ovat paremmin hallittavissa.

Sujuvuutta suunnitteluun

Suunnittelun tekninen ohjauspalvelumme soveltuu kokonaisvastuu- (KVR) ja projektinjohtourakka (PJU) tyyppisiin hankkeisiin, joissa halutaan hyödyntää teollisen esivalmistuksen ratkaisuja sekä pystytään tekemään toimijoita sitouttavia päätöksiä aikaisessa vaiheessa. Tehtäväpohjaisessa toteutussuunnittelussa yhteensovitetaan suunnittelualojen lähtötietotarpeita ja ratkaisusisältöjä viikoittaisissa suunnittelupalavereissa, sekä varmistetaan välitavoitteiden toteutuminen kuukausittaisissa suunnittelukokouksissa.

Suunnitteluohjauksen sisältö ja hyödyt

  • suunnittelutavoitteiden ja aikataulun määrittäminen
  • lähtötietojen läpikäynti ja varmistaminen
  • selkeästi vaiheistetut tehtävät
  • etenemisen seuranta
  • kerralla valmiiksi
  • ratkaisujen arviointi ennen laajempaa suunnittelua
  • yhteistoiminnallinen kokonaissuunnittelu