Teollisen rakentamisen laadunvarmennus

Teollisessa esivalmistuksessa työmaan tehtäviä siirtyy tuotantolaitoksiin. Tuotannon lähtötiedot lukitaan perinteisiä rakennustapoja aikaisemmassa vaiheessa, jonka jälkeen muutosten tekeminen aiheuttaa uudelleen suunnittelua ja hankintoja. Suunnitteluratkaisujen läpikäynnillä ja suunnitelmasisältöjen arvioinnilla osana tilaajan laadunvarmennustehtäviä voidaan varmistaa hankkeen tuottamien lähtötietojen soveltuvuus toimittajan tuotantoon. Toimittajan tuotantosuunnitelmien katselmoinnilla ja mallielementtikatselmuksilla varmistetaan hankkeen tavoitteiden ja suunnitelmien toteutuminen ennen laajemman tuotannon aloittamista.

Rakennustyömaan viikoittaiset ja työvaihekohtaiset katselmukset toteutetaan tehdastuotannossa valmistajan laatujärjestelmään perustuvalla jatkuvalla itsevalvonnalla. Auditoidut laatujärjestelmät ovat kattavia rakennustuotteen kelpoisuuden ja prosessien osalta. Esivalmistusasteen, monimuotoisuuden ja teknisen vaatimustason kasvaessa suunnitelmien mukaisuuden varmistamisen tarve lisääntyy, ja esim. tilaelementtien tuotannossa jopa 60–70 prosenttia rakenne- ja talotekniikan töistä tehdään tehtaalla.

Toimiva laadunvarmennus on ennakoivaa

Tilaajan laadunvarmennustehtävien asiantuntijana arvioimme suunnitelmien toteutettavuuden toimittajan tuotantomenetelmillä sekä varmistamme hankkeen erityispiirteiden ja tavoitteiden toteutumisen tehdastuotannossa ja työmaa-asennuksissa. Suunnitelmien ja ratkaisujen soveltuvuuden varmistamisella toteutuksen laadunvarmennukset ovat luonteeltaan toteavia ja hanke hyötyy laadukkaasta esivalmistamisesta.

Laadunvarmennuksen sisältö

  • suunnitteluratkaisujen ja lähtötietojen arviointi
  • kosteudenhallinnan vaatimukset
  • laatuvaatimusten läpikäynti
  • laatujärjestelmän arviointi
  • suunnitelmien läpikäynti
  • rajapintojen varmistaminen
  • tuotannon laadunvarmennuskatselmukset
  • asennuskatselmukset