Tuotteistus

Hyvän rakennustuotteen ominaisuudet soveltuvat käyttötarkoitukseensa, ja tuotteen ohjeistukset toimivat suunnittelun lähtötietona. Tuotteen käytettävyyttä asiakkaan hankkeissa helpottaa selkeät toimitussisällöt ja toimintatavat suunnitteluvaiheesta toimitukseen. Asiakastarpeet, määräysvaatimukset sekä tuotannon ja asennuksen reunaehdot muodostavat tuotteistukselle raamin, jonka pohjalta tuotteistusratkaisut muodostetaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Määräysvaatimusten mukaisten teknisten ominaisuuksien dokumentoitu varmentaminen toimii luotettavana suunnittelun lähtötietona, jonka lisäksi tuotteistuksessa määritetään kokonaisratkaisut tyypillisissä käyttötilanteissa sekä varmistetaan ettei tuotteella ole käyttöä tarpeettomasti rajoittavia ominaisuuksia. Tuotteelle muodostetaan sisältö, jonka toteutumista ohjataan suunnittelu- ja prosessiohjeilla. Tuotteen määrityksessä voidaan huomioida myös toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmien tietosisältötarpeet digitalisoinnin ja automatisoinnin lisäämiseksi.

Tuotemäärityksillä lähtötiedot suunnittelulle ja tuotannolle

Tuotteistusprojekti tehdään aina yhdessä asiakkaan organisaation kanssa. Kaupallisen konseptoinnin ja tuotannon prosessien huomioimisella tuotteiden teknisen kehittämisen yhteydessä varmistetaan tuotteistuksen jalkauttaminen osaksi toimintatapoja. Esiselvitykseen tai projektisuunnitelmaan määritettävien välitavoitteiden avulla tuotteistuksen sisältöä voidaan hyödyntää ja tarkentaa työn edetessä.

Tuotteistuksen sisältö:

  • Tuotemääritykset myynnille
  • Suunnitteluohjeistukset
  • Tuotetietosisältöjen määrittäminen
  • Vaatimusten mukaisuuden varmistaminen
  • Käytettävyyden ja skaalautuvuuden varmistaminen
  • Esivalmistusasteen ja toimitussisällön optimointi