Puoli vuotta puurakentamisen asiantuntijapalveluita

Toiminnansuunnittelun tavoitteena ollut siirtymä ”yhden yön yli yrittäjäksi” on toteutunut perusteellisen valmistautumisen ansiosta, ja palveluille on ollut alusta alkaen hyvä kysyntä. Liiketoimintasuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli muodostaa toimintaraami ”kuin toiminut pidempäänkin” periaatteella. Perusrutiinit palvelukuvausten, tarjous- ja sopimusmallien sekä kirjanpidon, internet-sivujen, toiminnanohjauksen ja IT järjestelmien osalta ovat olleet ensimmäisestä päivästä alkaen valmiina tukemaan asiakastyötä.

Internetsivustoa pidetään yleisesti todisteena yrityksen olemassaolosta. Alterplan.fi sivustolla on ensimmäisen puolen vuoden aikana vieraillut yli 800 kävijää. Sivustolla vierailee 80–100 kävijää kuukaudessa, joista puolet uusia kävijöitä, joten olemassaolon voinee todeta tulleen todistetuksi. Varsinaiset toimeksiannot eivät palveluiden luonteesta johtuen toki ole alkaneet internet-sivuston perusteella, mutta yrityksen ja palveluiden esittelyt ovat auttaneet hankkeissa mukana olevia ihmisiä tunnistamaan ja keskustelemaan uudenlaisten palveluiden sisällöstä.

Teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen kattavalla toimitussisällöllä poikkeaa rakentamisen normaaleista käytännöistä kaikissa toimitus- ja tuotantoketjun vaiheissa. Puurakentamisen kilpailukyvyn kehittyminen tarvitsee kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista sujuvaksi kokonaisuudeksi, jossa molempien osapuolien vahvuuksia hyödynnetään. Kysynnän ja tarjonnan valmiuksien kehittäminen teknisten ratkaisujen ja toimivien tapojen avulla olivat yritystä perustettaessa tunnistetut keskeiset asiakastarpeet, joita edistetään yhdessä asiakkaiden kanssa hanke tai tuote kerrallaan.

#alterplan #puurakentaminen #asiantuntija

Anna palautetta viestistä

    Nimi

    Sähköposti

    Lähetä palautetta