Tiistilän kouluhankkeessa sopivin puurunkojärjestelmä

Espooseen rakennettavassa Tiistilän koulun projektissa haluttiin selvittää puurakentamisen puurungon kilpailukykytekijöitä. Alterplanilla on aiempaakin kokemusta yhteistyöprojekteista YIT:n kanssa, varsinkin isoista puukouluista.

Tiistilän kouluhanke on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, jonka hankekehityksen aikana vuonna 2021 oli mahdollisuus perehtyä syvemmin puunrunkotoimittajien tarjontaan. Projektin tavoitteiden määrityksen jälkeen järjestettiin neuvottelukierros, jonka ajatuksena oli käydä tarjonta tarkasti läpi. Lisäksi tarjouspyyntöön tarkennettiin mahdollisimman selkeästi se, mitä kouluhankkeen puurunkotoimittajalta toivottiin. Tältä pohjalta seuraavaksi kilpailutettiin puunrunkojen tuoteosatoimitus. Tässä vaiheessa puurakentamisen vaihtoehtoja ei rajattu, vaan mukana oli kaikki ratkaisuvaihtoehdot pois lukien hirsirakentaminen.

Tiistilän koulun erityispiirteet

Tiistilän koulu on epätyypillisen muotoinen, sillä kyseessä on neliön muotoinen rakennus, jonka jokainen sivu on 88 metriä pitkä. Tämänlaista runkomuotoa ei juuri tehdä – koulujen rungot ovat yleensä monimuotoisempia, joten kyseessä on tältä osin erityinen projekti.

Poikkeuksellisesta runkomuodosta johtuen rakennuksen sääsuoja on varsin isokokoinen. Yhtäältä kyseessä on todella selkeä runko, jossa on pystytty toteuttamaan paljon toisteisuutta, ja joka antaa paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia toimintojen sijoittamisessa. Toisaalta iso neliön muotoinen rakennus tuo mukanaan myös omat haasteensa kun tyypillisesti tiloista avautuu näkymä ulos.

Huolellinen tarjouspyyntöprosessi asettaa palveluntarjoajat samalle viivalle

Huolellisen tarjouspyyntöprosessin tavoitteena oli saada rahalle mahdollisimman hyvä vastine. Puunrunkotoimittajille suunnattu tarjouspyyntö poiki erilaisia tarjouksia, joista pyrittiin arvioimaan niin sisältöä, valmiusastetta kuin toimituksen sujuvuuttakin. Jotta kaikki toimijat saatiin samalle linjalle, tarjouspyynnöstä tehtiin määräurakkaperusteinen. Eli tilaaja määritteli työn laajuuden, johon toimittaja vastasi omilla tuoteratkaisuillaan.

Yleissuunnittelun kautta pystyttiin tämän jälkeen tarkentamaan lopullinen urakka. Jälkikäteen saadun palautteen perusteella toimittajat olivat tyytyväisiä siitä, että perehdyimme aiheeseen kunnolla ja kuuntelimme toimittajien mielipiteitä tarkasti. Näin jokaisella oli todellinen mahdollisuus tarjota omaa parastaan.

”Yhteistyö Alterplanin kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja olemme saaneet sitä asiantuntemusta mitä olemme tarvinneet. Varsinkin puurunkourakoitsijan hankintapaketin laadinnassa saatu apu ja asiantuntemus oli erinomaista.”
Harry Mäkinen, työpäällikkö YIT Suomi

Hanke jatkuu

Runkotoimittajan valinnan jälkeen toimeksianto on jatkunut osana YIT:n tiimiä puurakentamisen ratkaisujen arvioinnissa ja kilpailutuksien kautta syntyneiden asioiden hyödyntämistä – jotta ei unohtuisi se, että toimittajallekin on luvattu oikeus pärjätä omilla ratkaisuillaan ja toisaalta YIT:n ja Espoon puolesta on arvioitu sitä, että ratkaisut vastaavat edelleen hankkeen tarpeita. Tällainen vuoropuhelu on jatkunut sitten valinnoista lähtien.

Työmaa on jo käynnistynyt purkutöillä. Projektin puunrunkoasennukset alkavat syksyllä 2022.

Tiistilän hankkeessa tulemme tekemään myös laadunvarmennustehtävät sisältäen toimittaja-auditoinnin ja tuotannon laadunvarmennuskatselmukset, joilla varmistetaan rakentamisen ja hankkeen vaatimusten toteutuminen.

Kokonaisuus pähkinänkuoressa

Yleistä

 • Espoon Tiistilän koulun uudelleen rakentaminen
 • Yhteistoiminnallinen projekti, YIT Suomi projektinjohtourakoitsijana
 • Teknisesti ja taloudellisesti sopivan puurunkojärjestelmän selvitys
 • Puurunkotoimittajan osaamisen hyödyntäminen, urakoitsijana VVR Wood

Alterplanin rooli hankkeessa

 • Osana YIT Suomen tiimiä
 • Puurakennejärjestelmän tavoitteiden määritys
 • Rakennejärjestelmän tehokas hyödyntäminen
 • Tilaajan laadunvarmennustehtävät

Faktaboxi

 • Päiväkoti ja perusopetus, 168 + 990 oppilasta
 • Kokonaishenkilömäärä 1 390 henkilöä
 • 11 451 k-m2 | 12 165 + 164 brm2
 • Puuelementtejä yli 36 000 m2 | 2 000 kpl

Anna palautetta viestistä

  Nimi

  Sähköposti

  Lähetä palautetta