Tuotteistusta teolliseen puurakentamiseen

Teollisen esivalmistamisen mahdollisuuksista rakentamisen kilpailukyvyn parantamisessa puhutaan paljon. Suuremmassa mittakaavassa teollinen toiminta muuttaa rakentamisen arvoketjua sekä toimijoiden rooleja rakennushankkeissa. Kannattava teollinen rakentaminen edellyttää jatkuvuutta ja riittävää tuottavuutta, jonka toteuttamiseen kaikkien osapuolisen tulee sitoutua.

Rakennus on kokonaisuus, jossa teknisten yksityiskohtien toteuttamisella ei useimmiten ole ulkoisesti tai toiminnallisesti merkitystä. Teknisten yksityiskohtien toteutustavalla on merkittävä vaikutus esivalmistuksen sujuvuuteen, joka vaihtelee erilaisten esivalmistusprosessien välillä.

Teollisen puurakentamisen toimintatavoissa mm. hirsirakentaminen sekä yksittäiset pientalojen kokonaistoimittajat ovat jo varsin pitkällä. Suurimittakaavaisessa puurakentamisessa, esim. puukerrostaloissa ja koulukeskuksissa, tekniset vaatimukset sekä suunnittelun monimuotoisuus aiheuttaa vielä paljon vaihtelua teknisiin ratkaisuihin.

Toteuttajien valmiuksia ja osaamista tukevilla tuote- ja suunnitteluratkaisuilla vaativammatkin hankkeet voidaan toteuttaa kilpailukykyisesti yhteistoiminnallisesti osapuolten kesken. Alterplan tarjoaa asiantuntijapalvelut sujuvalle toteutukselle.

Anna palautetta viestistä

    Nimi

    Sähköposti

    Lähetä palautetta