Veturina Woodian parvekejärjestelmän kehityshankkeessa

Woodian ja Alterplanin yhteistyö käynnistyi Woodian yhteydenotolla vuonna 2020, kun Alterplan oli juuri aloittanut toimintansa. Tarve muodostui Woodian siirryttyä strategisesti kasvupolulle, johon sisältyi myös parvekejärjestelmän tuotteistuksen ja toimitusketjun uudistamisen käynnistys. Kehityshankkeen nimeksi tuli Wooden Growth.

Toimeksianto käynnistyi esiselvityksellä, jossa käytiin läpi nykytilanne ja tavoitteet. Aiemmin Woodia on vastannut tilaajan parvekesuunnitteluun kohdekohtaisella suunnittelulla ja valmistuksella. Toiminta oli siis aiemmin projektikohtaista, konepajatyyppistä tekemistä, jossa tehtiin tilaajan toiveiden mukaisia ratkaisuja, jotka suunniteltiin tapauskohtaisesti. Parvekkeet olivat keskenään ulkoisesti hyvin samankaltaisia, mutta kuitenkin teknisesti keskenään erilaisia. Tästä syntyi kuormitusta varsinkin projektinhallinnalle.

Kaupallisissa tavoitteissa kävimme läpi tavoitteita ja asiakaskysyntää, eli mitä rakentajat ja arkkitehdit käytännössä hankesuunnittelussa kaipaavat: minkä mallisia tai minkä kokoisia parvekkeiden tulisi olla? Onko mukana erityisominaisuuksia? Näiden kysymysten läpikäynnin pohjalta muodostettiin tavoitteet varsinaiselle kehitystehtävälle.

Käytännössä selvitimme asiakaskysynnän ja prosessin kaupasta toteutukseen asti: kyseessä oli siis kokonaisvaltainen toimitusketjun uudistaminen. Prosessin painopiste oli kuitenkin tuotteessa ja suunnittelun helpottamisessa. Tavoitteenamme oli jalkauttaa kehitystehtävän tulokset kokonaan yrityksen uudeksi toimintatavaksi.

Prosessissa käsittelimme esimerkiksi toimitussisältöä ja määritimme selkeästi mitä Woodia-parveke on ja mitä se ei ole. Tässä vaiheessa huomioitiin myös tuotekustannusrakenne ja tarjouslaskennan helppous, joka oli yksi selkeä kehittämiskohde läpi prosessin.

Esiselvityksellä muodostettiin sisältö ja vaiheistettu työjärjestys kehityshankkeelle. Suunnitelmalla mahdollistettiin varsinainen vaiheittainen käyttöönotto ja se, että yritys pystyisi todella ottamaan kehityksen omakseen käytännön toiminnassa. Aikaa kehitystehtävään meni noin kuukausi, sisältäen viikoittaiset läpikäynnit.

Työpajalta tuotteiksi

Projektin konkretisoimiseksi kehitettäviksi asioiksi järjestimme päivän mittaisen työpajan, jossa yhdessä kävimme läpi kaikkien asiakkaan toimihenkilöiden kanssa tavoitteet ja tahtotilat. Tässä vaiheessa nousi esiin yksi päätuote: ripustettu tilaelementtiparveke, tuotenimeltään Kuutio. Kuutiosta tehtiin ensimmäinen versio, jotta nähtiin miltä se näyttää tuotteistettuna.

Prosessin ansiosta opimme yhdessä lisää ja myynnin tarkennusten avulla pystyimme tarkentamaan selkeästi kolme erilaista parveketuotetta asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Vaatimuksissa nousivat esiin tarve valmiimpiin, isompiin kokonaisuuksiin, joiden tulee olla helposti liitettävissä asiakkaan omiin prosesseihin. Kysymysten ja niiden pohjalta tehden kehitystyön perusteella syntyi täysin uusi parvekemalli: maasta perustettava tilaelementtiparveke Pino.

Konseptointivaiheessa luotiin kolme parveketuoteryhmää, joiden toimitussisällöt ja niiden lisävarustelut yhtenäistettiin. Woodia-parvekkeelle muodostettiin siis yksi yhtenäinen sisältö, jonka alla on saatavilla kolme teknisesti erilaista tuotetta: uusi tuote Pino, Woodian tyypillinen ratkaisu, eli ripustettu tilaelementtiparveke Kuutio sekä maasta perustettava elementtiparveke Torni, joka on korvaava ratkaisu betoniselle ulkopuoliselle parvekkeelle.

”Parveketuotteistuksella on muodostettu Woodian palveluista ja ratkaisuista helposti lähestyttävä kokonaisuus, jonka ansiosta asiakkaalle on selkeytynyt tietoisuus parvekekokonaisuudesta ja ostaminen on helpottunut.”

Mika Kumpuoja, kaupallinen johtaja Woodia

Lähemmäksi asiakasta

Lopputuloksena Woodia pystyy jatkossa antamaan hyvät suunnittelun lähtötiedot parvekesuunnittelun lähtökohdaksi, jolloin tilaajan suunnittelijan on helppo hyödyntää tuotteen ominaisuuksia.  Tuotteet on määritetty niin, että niillä on riittävä skaalautuvuus koon puolesta, eikä tuotteistus ole poistanut aiemmin tehtyjä ratkaisuja. Tuotteistuksen kautta määriteltiin se, miten lopputulokseen päästään vastaisuudessa merkittävästi helpommin. Toisaalta tehty työ vähentää myös tyypillisesti tilaajan suunnitelmiin tehtäviin ratkaisuihin liittyviä riskejä. Lopputuloksena tuotteiden kanssa on siis tultu selkeästi lähemmäs asiakasta.

Alterplan on pystynyt tarjoamaan projektiin resurssin ja veturin, jotta kehitys ei ole kuormittanut Woodian normaalia liiketoiminnan tekemistä tarpeettomasti. Woodian henkilöstöä on kuitenkin ollut aktiivisesti projektissa mukana, joten he ovat omaksuneet koko ajan uusia asioita, joka helpottaa myös uusien toimintatapojen jalkauttamista osaksi yrityksen toimintaa. Tekeminen on läpi prosessin ollut hyvin yhteistoiminnallista, joka sopii Alterplanin ydintoimintaan palvelulupauksesta lähtien.

Yhteistyö jatkuu

Wooden Growth ­-hanke jatkuu yhä, ja samoin Alterplanin rooli sen osana. Käyttöönotto on asiakkaan päässä alkanut, eli tuotteistus on jo myynnillä käytössä ja se toimii suunnittelun lähtötietona. Jalkautuksen osalta toimintaprosesseja ja tuotehyväksynnän päivityksiä tehdään vielä.

Tutustu Woodiaan tästä!

Projekti pähkinänkuoressa:

 • Kehityshankkeen projektipäällikkö
 • Kolme tuotteistettua parvekemallia
 • Parvekekaaviot ja kantadetaljit
 • Tuoteperusteinen hinnoittelutyökalu
 • Toimitusprosessin kuvaus

Anna palautetta viestistä

  Nimi

  Sähköposti

  Lähetä palautetta