Puurakennejärjestelmän valinta

Rakennushankkeen puurakennejärjestelmän valinnassa hankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa on huomioitava useita asioita, jotta hanke voidaan toteuttaa sille asetetuissa tavoitteissa. Rakennejärjestelmä ei ole irrallinen kokonaisuus, eikä uusien ratkaisujen kehittäminen tai erilaisten ratkaisujen yhteensovittaminen ole useinkaan mahdollista toteutussuunnitteluvaiheessa.

Puurakennejärjestelmän valinta voidaan tehdä selvitykseen perustuvana tuotevalintana tai tuoteosatoimituksen kilpailutuksena. Tuotevalinnassa käydään läpi ominaisuuksiltaan sopivat ratkaisut, jotka voidaan kilpailuttaa perinteisesti. Tuoteosatoimituksen kilpailutuksessa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja määritetään teknisten vaatimusten kuvaus.

Sopivalla rakennejärjestelmä saavutetaan tavoitteet kustannustehokkaasti

Kokonaisuutena hankkeeseen sopivan rakennejärjestelmän tekniset ominaisuudet ja mitoitus sekä suunnitteluperusteet mahdollistavat hankkeen etenemisen suunnitellusti luonnossuunnittelusta toteutukseen. Varmennetuilla lähtötiedoilla suunnittelussa voidaan hyödyntää valitun puurakennejärjestelmän ominaisuuksia ja teollisen esivalmistuksen hyötyjä parhaalla tavalla.

Puurakennejärjestelmän valinnassa huomioidaan

  • ympäristötavoitteet
  • tilankäytön ja arkkitehtuurin tavoitteet
  • suunnittelun lähtötietojen varmistaminen
  • vaatimusten mukaisuuden toteutuminen
  • aikataulutus
  • kosteudenhallinnan menetelmät
  • teollisen valmiusasteen hyödyntäminen
  • toimitussisältö ja urakkarajat
  • rakenteiden hankittavuus
  • kustannustehokkuus