Teollisen toimitusketjun prosessi

Rakentamisen vaatimusten ja asiakkaiden erilaisten tarpeiden takia toimitussisällöt ja tekniset tuotteet ovat pääasiassa yksilöllisiä. Toimitusketjun prosessissa hallitaan kaikkea kaupallisesti sovittujen tuotteiden ja palveluiden toteutuksessa tarvittavaa tietoa. Tiedon jalostuminen lähtötiedoista suunnittelun kautta hankintojen ja tuotannon käyttöön sisältää monia tehtäviä ja muuttujia, joiden hoitamisen selkeydestä ja oikea-aikaisuudesta sekä virheettömästä toimitussisällöstä muodostuvat toimituksen kannattavuus ja hyvä asiakaskokemus.

Toimitusketjun prosessin kuvaamisella todellisten tehtävien ja arvonmuodostuksen mukaisessa vaiheistuksessa voidaan parantaa prosessin läpinäkyvyyttä, eli ennakoitavuutta sekä vähentää tehtäväkohtaista osaoptimointia. Tuotannon tuottavuuden ja toisteisuuden edellytykset muodostuvat ja toimitusketjun tehtävien, kuten suunnittelun ja projektinhallinnan kautta. Tuotteistus ja tehtäväsisältöjen määrittäminen mahdollistavat erilaisiin tehtäviin valmistautumisen, jolloin toimintatapana voidaan hyödyntää massaräätälöinnin, eli vakioitujen osakokonaisuuksien ja työmenetelmien toisteisuutta.

Tuottavuutta tehtävien ja tiedonhallinnalla

Toimitusketjun prosessi on yrityksen toimintatapa, jonka määrittämisellä kehitetään yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Toimitusketjun prosessin tavoitteiden ja tehtävien määrittämiseksi käydään läpi sekä asiakkaiden ja rakentamisen vaatimukset että arvon muodostuminen tehtävissä. Toimintatapojen jalkautumiseksi prosessityö tehdään yhdessä asiakkaan organisaation kanssa.

Toimitusketjun tehtäviä

  • Toimitussisällöt ja urakkarajat
  • Suunnittelun lähtötietojen varmistaminen
  • Suunnittelun tietosisällön määritys
  • Tuotannon lähtötietojen muodostaminen
  • Suunnittelu- ja tuotantolaadunvarmennus
  • Vaiheistetussa aikataulussa toimiminen
  • Tavoitteiden toteutumisen arviointi