Valmistautumisella parempi lopputulos

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa, kun suunnitelma voidaan sujuvasti toteuttaa ja suunnitelma tukee toteuttajan osaamista. Esivalmistus edellyttää aikaisempaa päätösten tekemistä ja kaikkien osallisten sitoutumista tavoitteisiin. Materiaalien ja ratkaisujen sekä prosessituntemuksen avulla Alterplan auttaa asiakasta valitsemaan itselleen soveltuvimmat ratkaisut ja toimintamallit.

Toisin kuin aina ennen

Puurakentamien suurimittakaavaisessa rakentamisessa on muutos jo itsessään, jonka lisäksi digitalisaation ja rakentamisen tuottavuustavoitteiden lisääntyminen kasvattavat esivalmistamisen mahdollisuuksia. Tietomallintaminen tai arvontuottaminen ovat ”korkealentoisia termejä” muutosprosesseissa, joiden toteuttamisessa arjen toimintatavoiksi Alterplan avustaa.

Kilpailukykyä ympäristön puolesta

Puun parhaita ominaisuuksia tarkoituksen mukaisesti hyödyntäen voidaan ympäristöhaasteisiin vastata yhä useammassa rakennushankkeessa. Alterplan edistää puurakentamista yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämällä kestäviä puurakennushankkeita ja konsepteja, sekä puurakentamisen tuotteiden ja tuotannollisten valmiuksien kilpailukykyä.

Puurakentamisen
asiantuntijakumppani

Opastavat insinööri- ja konsultointipalvelut
puurakentamisen onnistumiseen

Puurakentamisen kumppani

Alterplan palvelee puurakentamisen ammattilaisia suunnittelun, tuotannon ja toteutuksen asiantuntijatehtävissä. Asiakkaan tarpeet ja palveluiden tavoitteet käydään läpi ennen toimeksiannon aloittamista, otathan yhteyttä sopivien palveluiden tarjoamiseksi. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä

Asiantuntijapalvelumme

  • Luonnos- ja kilpailusuunnittelu yhdessä arkkitehdin kanssa
  • Konseptisuunnittelu
  • Puurakenteiden tuotekehitys ja tuotteistaminen
  • Tekniset ja tuotannolliset rinnakkaisarvioinnit
  • Tuotannon yleissuunnittelu ja tavoitteiden määrittäminen
  • Tuotannon tai ratkaisun arvioinnin konsulttipäivä
  • Vaativien puurakenteiden suunnittelu
  • Puurakentamisen koulutukset
  • Kaikki mielenkiintoiset haasteet

Uutta puurakentamista

Puurakentaminen mahdollistaa arkkitehtuurisesti näyttäviä ja ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa käytännöllisesti ja sujuvasti hyvän teknisen suunnittelun avulla. Uudenlaisten, rohkeidenkin ratkaisujen käyttäminen on turvallista, kun puurakentamisen todelliset mahdollisuudet tunnetaan. Alterplan palvelee arkkitehtejä ja rakennuttajia niin hankesuunnittelussa kuin konseptikehityksessä puurakentamisen asiantuntijana.

Rakennushankkeet

Puurakentaminen ratkaisut ja menetelmät kehittyvät hyvää vauhtia, eikä hankkeelle soveltuva valinta aina ole itsestään selvä. Alterplan palvelee rakennuttajia, rakentajia ja tuoteosatoimittajia hankkeeseen teknisesti ja taloudellisesti soveltuvimman puurakentamismenetelmän määrittämisessä ja kilpailuttamisessa sekä valitun menetelmän tehokkaassa hyödyntämisessä. Tilaajan tarpeiden mukaan ohjaamme rakennus- ja puurakennesuunnittelua tai toimimme ratkaisujen teknisenä asiantuntijana.

Teolliset puutuotteet

Asiakaslähtöisen, toimivan ja yksilöllisen puurakennuksen valmistaminen teollisesti edellyttää tarpeiden ja tuotantotapojen tuntemusta. Hyvässä tuotteessa vaatimusten mukaisuus on varmennettu sekä tuotannon sujuvuus varmistettu. Tuotteistuksessa määritetään rakenne tai ratkaisu sekä ohjeistetaan suunnitteluperusteet ja määritetään tuotannon prosessi. Tuotekehityspalvelumme avulla yhdistetään toimeksiantajan tuotannolliset mahdollisuudet, asiakastarpeet ja tekniset vaatimukset toimivaksi kokonaisuudeksi.

Teollinen tuotanto

Teollisessa tuotannossa hankkeiden välistä vaihtelua, eli huojuntaa voidaan hallita tuotemäärittelyjen ja suunnittelun ennakoinnin avulla. Hallitun tuotevalikoiman avulla tuottavuutta ja automatisointia voidaan kehittää luotettavan ja tasalaatuisen asiakastuotteen valmistamiseksi. Alterplan palvelee teollista tuottajaa tuotekehityksen lisäksi tuotannon suunnittelun ja tuotannon yleissuunnitelman laatimisessa sekä tarvittaessa myös tuotannon uudistamisen projektin vetäjänä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Puoli vuotta puurakentamisen asiantuntijapalveluita

15 huhtikuun, 2021

Puurakentaminen on tällä hetkellä sähköautoilun kaltaisessa nosteessa, jossa kilpailukykyisiä tuotteita ja toimintatapoja muodostetaan. Puurakentamisen tarjonnan kehittämiseksi Alterplan Oy liiketoiminta alkoi 15.10.2020, eli puoli vuotta sitten.

Lue lisää

Yhdessä asiakkaan kanssa

14 lokakuun, 2020

Asiakastarpeen mukaisia palveluja on mukava toteuttaa, kun tarpeet ja tavoitteet määritetään ennen toimeksiannon aloittamista.

Lue lisää

Tuotteistusta teolliseen puurakentamiseen

14 lokakuun, 2020

Hyvät tuotteet sekä tuotannollinen valmius ja jatkuvuus ovat teollisen esivalmistamisen kulmakiviä.

Lue lisää