Teollinen tuotantoprosessi

Puurunkoisten rakennustuotteiden esivalmistamista toteutetaan monilla eri tavoin. Konepajatyyppisessä tuotannossa rakenneosat valmistetaan asiakkaan suunnitelmien pohjalta solutyöpisteillä resurssiohjautuvasti. Linjatuotannossa valmistus on jaettu useampaan osaan ja tuotantosuunnittelussa on huomioitava useampia rajoitteita. Pitkälle automatisoitu tuotanto perustuu tarkkoihin tuotemäärityksiin, tietosisältöihin ja työmenetelmiin, joilla tuotantoa voidaan ohjata.

Riippumatta tuotantomenetelmästä, kannattavuus ja tuottavuus edellyttävät materiaalien ja työn tarkoituksen mukaista hyödyntämistä sekä läpimenoaikojen hallintaa. Teollisen tuotantoprosessin kehittämiseksi prosessin vaiheet ja tehtävät kuvataan prosessikaaviona, jonka pohjalta tuotantoa voidaan tarkastella tuotteittain ja työvaiheittain. Työvaiheisiin ja -menekkeihin sekä volyymeihin perustuvien analyysien avulla määritetään asiakkaan tarpeisiin soveltuvat tuotantotavoitteet ja investointitarpeet. Tuotannon menetelmät sekä materiaali- ja arvovirrat määritetään tuotannon yleissuunnitelman avulla, joka mahdollistaa myös tuotannon kehittämisen vaiheittain ja pidemmälläkin aikavälillä. Tuotannon yleissuunnitelma sekä prosessikuvaukset ja tuotantotavoitteet ovat lähtötietoja laitteistosuunnittelulle.

Tuotepohjaisuudella sujuvuutta tuotantoon

Tuotannon sujuvuuden varmistaminen massaräätälöinnin keinoin edellyttää tuotepohjaisuuden lisäksi riittävää laatua ja poikkeamien hallintaa. Jatkuvan kehittymisen ja laadunvarmennuksen prosessin digitalisoiminen tuotannon ohjauksen kanssa tuovat tiedolla johtamisen ja läpinäkyvyyden osaksi arjen työskentelyä.

Tuotantoprosessin suunnittelu tai uudistaminen tehdään aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden liiketoiminnalliset tavoitteet. Palvelumme tarkempi sisältö ja tavoitteet sekä roolimme asiantuntijana käydään läpi esiselvitysvaiheessa tai projektisuunnitelma laadittaessa.

Tuotantoprosessin määrittämisen sisältö

  • Esiselvitys tavoitteiden ja toimintatapojen määrittämiseksi
  • Tuoteryhmittely valmistusominaisuuksien mukaan
  • Prosessikuvaus vaiheista ja tehtäväsisällöistä
  • Työsisältöjen ja -menekkien määritykset
  • Työmenetelmien ja investointien arviointi työvaihekohtaisesti
  • Tuotannon yleissuunnitelma
  • Tuotannon tiedonhallinnan kuvaaminen