Rakennushankkeet

Alterplan palvelee rakennuttajia, rakentajia ja tuoteosatoimittajia hankkeeseen teknisesti ja taloudellisesti soveltuvimman puurakentamismenetelmän määrittämisessä ja kilpailuttamisessa sekä valitun menetelmän tehokkaassa hyödyntämisessä.